Ogłoszenia dla pracowników z Polski, Ukrainy

OFERTY PRACY W POLSCE

 

===================================================================================

Zapytania i CV prosimy kierować pod numer 146230440 / 795 990 448 / 795 993 744

lub na adres apnatalia@o2.pl

lub osobiście w biurze - Tarnów ul. Nowy Świat 39/1

Formalności można wypełnić osobiście w Tarnowie lub zdalnie wysyłając skany dokumentów poprzez e-mail.

 

W CV prosimy umieszczać zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/6/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Agencję Pracy Natalia sp. z o. o. - Rzemieślnicza 32, 33-113 Zgłobice oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną, telefoniczną i pocztową informacji dot. rekrutacji do pracy w krajach UE.

 

Jednocześnie informuję, że moja zgoda spełnia wszystkie warunku RODO i jestem poinformowany w wyraźnej i zrozumiałej formie o dobrowolności ich podania, prawie wglądu, możliwości poprawiania i zmiany oraz że dane będą udostępniane innym podmiotom w celach rekrutacyjnych.

===================================================================================

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków, zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) do udziału w bezpłatnym projekcie „RAZEM możemy więcej!” Nr RPMP.08.02.00-12-0111/18. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Cel główny Projektu : wzrost poziomu zatrudnienia wśród 160 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy ( bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie powiatów: - tarnowskiego, - brzeskiego , - dąbrowskiego, - miasta Tarnów, poprzez realizację kompleksowego, "szytego na miarę" wsparcia, które ułatwi powrót lub wejście na rynek pracy osobom, znajdującym się w najtrudniejszym położeniu na rynku pracy, tj.: - kobietom, - osobom z niepełnosprawnościami, - osobom powyżej 50 roku życia, - osobom o niskich kwalifikacjach, - osobom długotrwale bezrobotnym, - osobom opiekującym się osobą zależną, - bezrobotnym mężczyznom w wieku 30-49 l nie należącym do w/w grup.

W ramach projektu oferujemy : • Identyfikacja indywidualnych potrzeb +.. Indywidualny Plan Działania • Indywidualne pośrednictwo pracy • Indywidualne poradnictwo zawodowe • Grupowe poradnictwo zawodowe • Wsparcie motywacyjne psychologiczne • praca metodą trenera zatrudnienia wspieranego • wsparcie w postaci zatrudnienia wspomaganego – trenera pracy • szkolenia zawodowe staże • szkolenie z zakresu opieki nad osobą zależną

Zapewniamy: • Stypendium szkoleniowe i zawodowe • Zwrot kosztów dojazdu • Catering • Ubezpieczenie NNW • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Wartość projektu : 2,095,796.06 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 1,875,185.95zł .

Kontakt. Agencja Pracy Natalia Sp. z o. o. Biuro – Tarnów, ul. Nowy Świat 39/1.

 

telef. 14 623 04 40, kom. 795 993 744, 795 990 448. adres email - apnatalia@o2.pl

 

===================================================================================

Poszukiwani pracownicy w Opolu:

- cieśle szalunkowi (13-18 zł/h netto)

- zbrojarze (13-18 zł/h netto)

- murarze (22 zł/m2 netto)

 

Wymagany co najmniej rok doświadczenia zawodowego. Praca od poniedziałku do piątku po 10-12h i w soboty 6-8h. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie w hotelach pracowniczych lub kwaterach prywatnych (pokoje 3-4 osobowe) i dowóz do pracy.

 

===================================================================================

Asystent ds. Księgowo aministracyjnych Tarnów - Rekrutacja zakończona

Agencja Zatrudnienia i pośrednictwa Pracy Natalia ( numer certyfikatu 11074) prowadzi rekrutację pracownika na stanowisko asystent ds. księgowo- administracyjnych. Praca w Tarnowie.

Obowiązki:
•    wsparcie zespołu wdrażającego nowe projekty, a w szczególności
•    przestrzeganie Zasad Działalności Operacyjnej i regulaminów obowiązujących w Spółce,
•    dbanie o majątek Spółki,
•    koordynowanie dostaw UBC w ilościach zapewniających płynną pracę Zakładu,
•    przyjmowanie towarów na magazyn Zakładu
•    systematyczne wprowadzanie dokumentów do systemu SAP
•    zapewnienie prawidłowości, aktualności i rzetelności ewidencji prowadzonych w Zakładzie
•    przygotowywanie, księgowanie dokumentów; faktur VAT itp.
•    przygotowywanie raportów dekadowych
•    prowadzenie dokumentacji personalnej

Wymagamy:
•    praktycznej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, będzie atutem,
•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
•    gotowość do pracy pod presją czasu,
•    zdolności organizacyjnych,
•    operatywności w działaniu, nastawienie na wsparcie i rozwiązywanie problemów,
•    wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności interpersonalnych,
•    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
•    Wynagrodzenie stałe 2700 zł brutto + 5% premii rocznej
•    Pracę w oparciu o umowę o pracę
•    pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
•    szkolenie wstępne,
•    przyjazne środowisko pracy,
•    stabilnie warunki zatrudnienia,
•    możliwość współpracy w środowisku międzynarodowym

Zapytania i CV prosimy kierować pod numer 146230440 / 795 990 448/ 795 993 744
lub na adres apnatalia@o2.pl
lub osobiście w biurze- Tarnów ul. Nowy Świat 39/1

W CV prosimy umieszczać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

=================================================================================

Rzeźnicy Tarnów - Rekrutacja zakończona

Agencja Pracy Natalia cert. 11074 poszukuje pracowników zakładów przetwórstwa mięsnego z doświadczeniem na rozbiorze, wykrawaniu, uboju. Praca w Tarnowie - wynagrodzenie 4000 zł brutto miesięcznie. Zainteresowane osoby z doświadczeniem prosimy o kontakt 146230440 lub apnatalia@o2.pl.
W Cv proszę o dodawanie klauzuli
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

==================================================================================

PRACA NA TERENIE TARNOWA - Rekrutacja zakończona
Agencja Zatrudnienia i pośrednictwa Pracy Natalia ( numer certyfikatu 11074) poszukuje osób do pracy jako Kierowca/Wózkowy/Operator maszyn w Zakładzie Przerobu Surowców Metalowych. Praca w TARNOWIE.
Obowiązki:
- kierowanie pojazdem dostawczym do 3,5 t z przyczepą,
- załadunek i rozładunek skupowanego towaru
- współpraca z dostawcami
- praca przy linii produkcyjnej (separacja magnetyczna), kontrola jakości separowanego towaru,
- prawidłowa obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z przyjętymi normami,
Wymagamy:
- operatywność w działaniu, nastawienie na osiąganie celów i rozwiązywanie problemów,
- prawo jazdy kategorii B, lub B + E
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych będą dodatkowym atutem
- umiejętność pracy w grupie,
- komunikatywność,
- doświadczenie w pracy o podobnym profilu
- uczciwość i odpowiedzialność.
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- atrakcyjne wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą
- szkolenie wstępne
- niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.

Zapytania i CV prosimy kierować pod numer 146230440 / 795 990 448/ 795 993 744
lub na adres apnatalia@o2.pl
lub osobiście w biurze- Tarnów ul. Nowy Świat 39/1

W CV prosimy umieszczać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

===================================================================================

 

Pracownicy z Ukrainy, Białorusi lub Rosji

Agencja Pracy Natalia z Tarnowa, poszukuje pracowników z Ukrainy, Białorusi lub Rosji do pracy przy obróbce metalu.
Praca polega na :
- obróbce metalu, obsłudze prostych maszyn
- obsługa automatu spawalniczego
- mile widziana umiejenosc obsługi migomatu
Zapewniamy:
- szkolenie
-  stałą pracę na podstawie umowy o pracę
- zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę ( pracownik opłaca sam rachunki)
- mozliwosc pracy minimum 40-60 h tygodniowo
- wynagrodzenie 13 złotych brutto/ h

===================================================================================

 Praca dla osób z Ukrainy i Bialorusi

Agencja Pracy Natalia zatrudni pracowników z Ukrainy i Białorusi. Praca dla pracowników:
- fizycznych do obsługi prostych maszyn,
- do obróbki metali
- do obsługi automatów spawalniczych.
Firma zapewnia przeszkolenie do obsługi maszyn.
Stawka to 13 zł brutto na godzinę.
Zakwaterowanie zapewnia pracodawca. Czynsz za mieszkanie opłaca pracodawca,
pracownik będzie musiał opłacić jedynie media (czyli prąd, gaz i wodę).
Praca w rejonie Mielce na stałe.
Wymagania jakie musi spełniać pracownik to znajomość języka polskiego pozwalająca na rozumienie poleceń.
Mile widziani pracownicy z wcześniejszym doświadczeniem jako spawacze, ślusarze, operatorzy maszyn.
Poszukujemy także fryzjerów, cukierników, pokojówek, kucharzy oraz lakierników
samochodowych z wcześniejszym doświadczeniem w pracy na danym stanowisku.
Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy apnatalia@o2.pl

===================================================================================

Pracownicy z Ukrainy,  praca w hotelu w BOCHNI

Agencja Pracy Natalia prowadzi rekrutację pracowników z Ukrainy. Obecnie poszukujemy

 2 kelnerów/kelnerki    - komunikatywna znajomość języka polskiego,.

                                    - wykształcenie kierunkowe,

                                    - doświadczenie 2 lata.

1 kucharz /kucharka     - komunikatywna znajomość języka polskiego,.

                                      - wykształcenie kierunkowe

                                       -doświadczenie 2 lata.

1 pomoc kuchenna      - do porozumienia - znajomość języka polskiego,

                                     - doświadczenie 2 lata.

1 pokojowa                   - do porozumienia - znajomość języka polskiego

                                           - doświadczenie 2 lata.

Praca na terenie Bochni - w Hotelu,

Pracodawca zapewnia odpłatnie zakwaterowanie.

Stawka godzinowa 13 zł. brutto + premia w zaleznosci od doświadczenia.

Pracodawca zapewnia nieodpłatnie 1 posiłek gorący dziennie plus napoje.

Praca 200 h i więcej w ciagu miesiaca.

Cv proszę przesylać na adres apnatalia@o2.pl  

===================================================================================

Praca dla cukierników z Ukrainy w TARNOWIE

Agencja Pracy Natalia prowadzi rekrutację pracowników z Ukrainy.

Obecnie poszukujemy cukierników do pracy na terenie Tarnowa.

 

Wymagania:

·

komunikatywna znajomość j. polskiego,

·

wykształcenie kierunkowe (ukończona szkoła o profilu cukierniczym),

·

umiejętność wypieku ciast, ciastek, tortów, deserów, dekorowania ciast.

 

Oferujemy:

·

stawkę godzinową 12zł /h - brutto + premie,

·

wynagrodzenie przelewane na konto,

·

organizujemy odpłatne zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy,

·

pomagamy w założeniu polskiego konta bankowego.

 

Wydajemy zaproszenia potwierdzające przyjęcie do pracy w Polsce.

 

Cv proszę przesylać na adres apnatalia@o2.pl 

===================================================================================

Praca dla fryzjerów z Ukrainy 

Agencja Pracy Natalia prowadzi rekrutację pracowników z Ukrainy.

Obecnie poszukujemy  fryzjerów/ fryzjerek do pracy na terenie Brzeska i Bochni.

 

Wymagania:

·

komunikatywna znajomość j. polskiego,

·

wykształcenie kierunkowe (ukończona szkoła fryzjerska),

·

doświadczenie w zawodzie,

·

umiejętność strzyżenia damskiego i męskiego,

·

umiejętność farbowania, modelowania, czesania, upinania.

 

Oferujemy:

·

stawkę godzinową 12zł / h - brutto + dodatek od wykonanej pracy ,

·

organizujemy odpłatne zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy,

·

pomagamy w założeniu polskiego konta bankowego.

 

Wydajemy zaproszenia potwierdzające przyjęcie do pracy w Polsce.

 

Cv proszę przesylać na adres apnatalia@o2.pl 

===================================================================================